Pomiar wielkości elektrycznych w przedsiębiorstwie

Na terenie Krakowa realizowanych jest obecnie wiele inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków oraz zakładów przemysłowych. W tym celu prowadzone są audyty energetyczne, które mają na celu diagnozę standu obecnego w zakładzie przemysłowym oraz przedstawienie potencjalnych dróg do zmniejszenia zapotrzebowanie na media takie jak energia elektryczna czy ciepło.

Firmy usługowe na terenie Krakowa

pomiary elektryczne krakówNa terenie Krakowa funkcjonuje kilka firm, które specjalizują się w tego typu usługach. Warto dodać, że w przypadku zakładów przemysłowych wiele maszyn jest zasilanych przy pomocy energii elektrycznej. Zmiana sterowania czy modernizacja maszyny, które mają na celu podniesienie jej efektywności wiąże się często z wymianą poszczególnych elementów. Właśnie dlatego w celu wdrożenia nowego rozwiązania muszą zostać wykonane pomiary elektryczne kraków, które pozwolą dobrać odpowiednie urządzenia do istniejącej już instalacji. Pomiary elektryczne są często wykonywane przez firmy zewnętrzne, które dysponują specjalistycznym sprzętem pomiarowym. W przypadku zakładów przemysłowych często bowiem mierzone są takie parametry jak chociażby: napięcie, natężenie prądu, moc czynna, moc bierna czy współczynnik mocy. Mając wykonane takie pomiary grupa odpowiedzialna za wdrożenie nowego rozwiązania jest w stanie oszacować jakie korzyści może przynieść dana modyfikacja.

Kraków jest miastem na terenie, którego znajduje się wiele zakładów przemysłowych co w dużej mierze zwiększa zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wszystkie czynności, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej a co za tym idzie obniżenie zapotrzebowania na media są wspierane przez miasto w postaci dotacji oraz kredytów na rozwój i wdrożenie nowoczesnych technologii. Jak widać efektywność energetyczna jest bardzo ważna z punktu widzenia zapotrzebowania na media.