Taśma dylatacyjna na bazie asfaltu

Lepiszcza bitumiczne są materiałami organicznymi, które dzięki zachodzącym w nich zmianom fizycznym (adhezji i kohezji) zmieniają swoją konsystencję i wykazują się cechami wiążącymi. W materiałach tych, w odróżnieniu od spoiw, nie zachodzą zmiany chemiczne. W zależności od pochodzenia, lepiszcza dzielą się na: lepiszcza smołowe (obecnie stosowane wyjątkowo rzadko), oraz lepiszcza asfaltowe.

Taśma wykorzystywana przy remontach drogowych

taśma bitumiczna drogowaTaśma uszczelniająca może mieć bardzo wiele zastosowań w domu i podczas prac remontowo-budowlanych. Bazą surowcową dla taśm bitumicznych jest asfalt modyfikowany polimerami. Wysokiej jakości taśma bitumiczna drogowa w skuteczny sposób zabezpiecza szwy technologiczne na krawędzi nawierzchni z krawężnikami, studzienkami kanalizacyjnymi, włazami lub korytkami ściekowymi. Samoprzylepna taśma bitumiczna chroni przed wnikaniem wody, co mogłoby doprowadzić do degradacji nawierzchni. Sprawdza się zarówno przy remontach całkowitych, jak i cząstkowych do łączenia starej i nowej nawierzchni. Taśma bitumiczna dostępna jest w szerokim wyborze szerokości, dlatego z łatwością dostosuje się do indywidualnych potrzeb montażowych. Samoprzylepna taśma bitumiczna jest profilem o przekroju prostokąta, produkowanym na bazie najwyższej jakości asfaltu, wzbogaconym z jednej strony warstwą mocnego kleju, który istotnie ułatwia aplikację. Spaja się trwale i nierozerwalnie z krawędzią czy elementem, na którym taśma jest układana.

Podsumowując, drogowa taśma bitumiczna przeznaczona jest do tworzenia trwałych połączeń pomiędzy nawierzchnią asfaltową układaną na gorąco, a  już ułożoną, zimną nawierzchnią, obrzeżami betonowymi lub elementami obcymi, takimi jak studzienki i włazy stalowe. Taśma dylatacyjna oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się dużą odpornością na starzenie, zarówno produktu, jak i połączenia, oraz wysoką odpornością na działanie wody, soli i słabych kwasów.